PCB sanering

PBC - en alvorlig helbredsrisiko for dig og vores miljø, som vi helt sikkert kan finde og bortskaffe

 

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Giftstoffet kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-­holdige materialer. Ved langvarig udsættelse af for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtids­ ophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immun- og hormonsystemet. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinder.

 

PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986. Stoffet er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden 1986.

 

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB­ holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det forurenede affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

 

PCB identificeres indledningsvis ud fra bygningens alder. Herudover ved visuel gennemgang af mulige kilder og ved faktiske måling af relevante bygge­ materialer og i indeluft. Selvom der er PCB i byg­ningen, er det ikke givet, at indholdet er forbundet med en øget helbredsrisiko.

Der er lagt grænseværdier for, hvornår PCB-­holdigt materiale er farligt affald. Og værdier for hvor stor koncentrationen må være i indeluften, før det betragtes som en øget helbredsrisiko.

Er der ved screeningen fundet PCB­-holdigt byggemateriale, skal koncentra­tionen kortlægges, da de har betydning for hvordan affaldet skal behandles. Resultaterne fra screeningen og kortlægningen skal indsendes til Kommunen.

 

Når du vælger DKS til at bortskaffe PBC:

  • Arbejdet udføres trygt og sikkert
  • Miljøet bliver imødeset, både for din bolig og for dine efterkommere
  • Vores egenkontrol giver dig sikkerhed for kvalitet i arbejdet
  • Vi tilbyder professionelt at tage os af hele nedrivningsprocessen
  • Vi kan tilbyde efterfølgende entreprise, som sparer dig både tid og penge

LÆS om asbestsanering

LÆS om skimmelsanering

LÆS om Tungmetaller/Bly

LÆS om miljøfarligt Affald

Få et tilbud PÅ pcb sanering

Hvis du ønsker et tilbud på screening og bortskaffelse af PCB, kan du kontakte os ved at udfyld formularen her - og gerne med så mange informationer som muligt. Så har vi lettere ved at give dig et præcist tilbud som vi sender dig.

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.

DKS - Dansk Kvalitet Service  -  Tlf.: 93 60 65 75  -  E-mail: info@d-k-s.dk  -  cvr: 3972 6777

Nedrivning

 Miljøsanering

Materieludlejning

Mandskabsudlejning

Byggeservice

Om DKS

FÅ ET TILBUD HER