Tungmetaller / bly

Hos dks kan vi hjælpe med at undersøge tilstedeværelsen af bly og andre tungmetaller - og gøre noget ved det

 

Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter pga. af sine unikke egenskaber. Desværre er bly også et giftigt tungmetal, der ophobes i mennesker, hvor selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade.

 

Hvis materialer der indeholder bly og andre tungmetaller skal fjernes fra bygninger, så har vi styr på opgaven. Hele vejen fra forundersøgelse, afrensning og sanering til miljømæssig korrekt bortskaffelse. Støvende arbejde med risiko for tungmetaller, kræver specialviden og er reguleret af særlige arbejdsmiljøregler. Arbejderen skal have specialinstruks og bære passende værnemidler. Udsættes man for tungmetaller, kan dette være kræftfremkaldende, give skader på nervesystemet, indre organer, forplantningsevnen m.m.

 

Bly var ligesom asbest og PCB, i mange år et hyppigt brugt materiale i byggebranchen. Det blev blandt andet anvendt i maling og plastik, og i tagrender og inddækninger. Bly er især benyttet i slidstærk maling eller i grunder på træ. For en vinduesrenovering er der derfor tale om øget risiko for blyforekomster, og dermed krav om sikkerhedsforanstaltninger ved bearbejdning og bortskaffelse af materialerne. Også vådrum, hvor der var ønske om langtidsholdbare vægoverflader, er placeret i højrisikogruppen for blyforekomster.

Det sundhedsskadelige tungmetal blev først forbudt helt i produkter i 2001, så der findes stadig materialer med bly og andre tungmetaller i mange danske bygninger. Det har sjældent sundhedsmæssige konsekvenser, så længe bygninger står urørt, men når der skal renoveres og rives ned, så kan problemerne opstå. Og så er det vigtigt at trække på professionel erfaring med blysanering – ikke mindst når genanvendelse af byggematerialer er på tale, så vi er sikre på at materialerne er fri for miljøfarlige stoffer.

 

Bly, cadmium, kobber, zink og andre tungmetaller er benyttet både som metallisk metal og kemiske tungmetalforbindelser i byggeriet. Metallerne er tidligere benyttet til tagrender, nedløbsrør, inddækning, faldstammepakninger, kabler og lignende. Kemiske for­bindelser af metallerne er især benyttet i malin­ger, overfladebelægninger, plastik og lignende.

 

Arbejdstilsynet har skrappe krav

Arbejdstilsynet kræver ved renoveringer og nedrivninger, at overfladen af vægge, som skal nedrives eller gennembrydes, skal registreres i forhold til sundhedsskadelige stoffer. Det gælder også bly. Og det er vigtigt, at vægge og mure med blymaling bliver håndteret forsigtigt og af medarbejdere der er særligt uddannede til opgaven.

 

Når malingen renses af – ofte ved sandblæsning eller mekanisk slibning – og blyindholdet kommer ud i luften, er det nødvendigt for medarbejderne, at rummet er skærmet korrekt af, at der er den rigtige udluftning, at der foretages grundig rengøring og at arbejdet udføres med særlige dragter samt åndedrætsværn. Og alt affald skal deponeres korrekt og sikkert.

 

Hos DKS kan vi hjælpe med at undersøge tilstedeværelsen af bly og andre tungmetaller i byggeriet, med at projektplanlægge saneringen effektivt, og naturligvis med at udføre arbejdet frem til sikker transport og deponering af affald. Når arbejdet er slut, dokumenterer vi forløbet.

 

Vi lægger vægt på sikkerhed for både vores medarbejdere og for brugere af bygninger, der renoveres. Det indebærer også opdatering og helbredskontrol af medarbejderne.

Når DKS står for fjernelse af tungmetaller:

  • Din nedrivning bliver tryg og sikker
  • Vi er eksperter i at undersøge tilstedeværelse af tungmetaller
  • Vi produktplanlægger saneringen effektivt
  • Affald deponeres korrekt og sikkert
  • Vi kan tilbyde efterfølgende entreprise, som vil spare dig både tid og penge

LÆS om asbestsanering

LÆS om PCB sanering

LÆS om skimmelsanering

LÆS om Affald

Få et tilbud PÅ undersøgelse af forekomst af tungmetaller/bly

og eventuel sanering

Hvis du ønsker et tilbud på løsning ved tungmetaller/bly kan du kontakte os ved at udfyld formularen her - og gerne med så mange informationer som muligt. Så har vi lettere ved at give dig et præcist tilbud som vi sender dig.

Indsender formular...

Der opstod en fejl på serveren.

Formular modtaget.

DKS - Dansk Kvalitet Service  -  Tlf.: 93 60 65 75  -  E-mail: info@d-k-s.dk  -  cvr: 3972 6777

Nedrivning

 Miljøsanering

Materieludlejning

Mandskabsudlejning

Byggeservice

Om DKS

FÅ ET TILBUD HER